Włącz/wyłącz burger menu

Święto Powiatu Kaliskiego

W sobotę 25 stycznia w Liskowie odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego.

Organizatorami Święta Powiatu byli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Adam Kłysz. Podczas gali nagrodzone zostały osoby zasłużone dla powiatu kaliskiego, uhonorowano również osobowości i przyjaciół powiatu kaliskiego. Gminę Brzeziny reprezentowali: Sekretarz Gminy Brzeziny Bogna Stysiak-Gałka, Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz, radni, sołtysi oraz mieszkańcy.

W kategorii Osobowość Powiatu Kaliskiegostatuetkę oraz honorowy tytuł otrzymała mieszkanka naszej gminy Pani Helena Szych znana m. in. z Zespołu Pieśni „Brzezinianki”. Pani Helena Szych urodziła się 1939 roku w Piegonisku-Kolonii, w gminie Brzeziny. Od 1997 roku, tj. od powstania Zespołu Pieśni „Brzezinianki” bierze czynny udział w działalności Zespołu, z którym występuje na licznych przeglądach. Poprzez swoją aktywną działalność przyczyniła się do jego rozwoju i wielu sukcesów. Pani Helena swoją pasją dzieli się również z młodzieżą szkolną biorąc udział w wielu spotkaniach gdzie barwnie opowiada o dawanych tradycjach ludowych z terenu gminy Brzeziny. Jest wieloletnią działaczką społeczną, od ponad 50 lat prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Piegonisko-Wieś.

Statuetkę oraz honorowy tytuł w kategorii Przyjaciel Powiatu Kaliskiego otrzymał Pan Jacek Kamiński, który jest nauczycielem w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Gwiazdą wieczoru był występ Kwartetu Obsession.

Zobacz również

Powrót do góry