Włącz/wyłącz burger menu
Komunikacja w gminie
System komunikacji drogowej Gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne o następującej długości:   
  • drogi wojewódzkie - 16,6 km
  • drogi powiatowe - 43,8 km
  • drogi gminne - 111,2 km
Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełną obsługę wszystkich wsi.

Główne drogi przebiegające przez obszar gminy to droga wojewódzka Wrocław-Łódź (449), o długości 16,6 km oraz droga powiatowa Kalisz-Brzeziny (209). Drogi gminne o powierzchni asfaltowej mają długość 23,84 km. Pozostałe 87,36 km dróg gminnych to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej. Na łączną długość dróg powiatowych, wynoszącą 43,8 km składają się drogi:

Nr 208  Opatówek - Brzeziny
Nr 209  Kalisz - Brzeziny
Nr 211  Brzeziny - Szczytniki
Nr 264  Wola Droszewska - Ostrów Kaliski
Nr 267  Ostrów Kaliski - Czempisz
Nr 268  Brzeziny - Włocin
Nr 289  Brzeziny - Głuszyna
Nr 290  Piegonisko - Wojków

Drogi te posiadają w większości nawierzchnie bitumiczne o konstrukcji przystosowanej do ruchu lekkiego, jedynie drogi nr 211, 264 i częściowo 289 są drogami o nawierzchni gruntowej. Drogi powiatowe są w złym stanie, z licznymi spękaniami i koleinami, zdeformowanymi spadkami poprzecznymi oraz nieuporządkowanymi poboczami i oznakowaniem.

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne, które przedstawiają podobny stan jak drogi powiatowe. Długość dróg gminnych to 111,2 km, w tym drogi utwardzone to 28,0 km, a pozostałe to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej.

Przez teren gminy nie przebiegają żadne linie kolejowe.

W celu równomiernego rozwoju obszaru gminy Brzeziny w latach 2005 - 2008 dokonano modernizacji i budowy większości dróg gminnych.

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zapewniła szybszy rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości. W kolejnych latach planuje się dalszy rozwój systemu komunikacji.
Powrót do góry