Włącz/wyłącz burger menu
 • Adres

  ul. 1000-lecia 8

  62-874 Brzeziny

 • Telefon

  tel.: +48 62 76 98 004

  faks: +48 62 76 98 062

 • E-mail

  e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl

 • Godziny pracy urzędu

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  <a href="https://brzeziny-gmina.pl/cms/2874/deklaracja_dostepnosci">Deklaracja dostępności</a>

 • NIP

  968-00-00-445

 • REGON

  000538509

 • Konto bankowe

  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Oddział Brzeziny nr rach.
  43 8404 0006 2006 0016 4050 0011

 • Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP

  /3uj22tqi7y/skrytka

Stanowiska

 • Wójt Gminy

  Marek Cieślarczyk

  tel.: +48 627698004

  faks: +48 627698062

  e-mail: m.cieslarczyk@brzeziny-gmina.pl

 • Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta Gminy

  Bogna Stysiak-Gałka

  tel.: +48 627698004

  faks: +48 627698062

  e-mail: b.stysikgalka@brzeziny-gmina.pl

 • Skarbnik Gminy

  Ewa Wabnik

  tel.: +48 627698773

  faks: +48 627698062

  e-mail: e.wabnik@brzeziny-gmina.pl

 • Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Joanna Wróbel

  tel.: +48 627698004

  faks: +48 627698062

  e-mail: j.wrobel@brzeziny-gmina.pl

 • Podinspektor

  Sylwia Ziętek-Przybył

  tel.: +48 627698004

  faks: +48 627698062

  e-mail: s.zietekprzybyl@brzeziny-gmina.pl

 • Referent

  Angelika Filipowska

  tel.: +48 627698770

  faks: +48 627698062

  e-mail: a.filipowska@brzeziny-gmina.pl

 • Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego

  Kamila Biernacik

  tel.: +48 627698779

  faks: +48 627698062

  e-mail: k.biernacik@brzeziny-gmina.pl

 • Inspektor

  Ewa Wiśniewska

  tel.: +48 627698779

  faks: +48 627698062

  e-mail: e.wisniewska@brzeziny-gmina.pl

 • Specjalista ds. gospodarki przestrzennej i drogownictwa

  Przemysław Kasperski

  tel.: +48 627698779

  faks: +48 627698062

  e-mail: p.kasperski@brzeziny-gmina.pl

 • Podinspektor

  Jerzy Pałaś

  tel.: +48 627698779

  faks: +48 627698062

  e-mail: j.palas@brzeziny-gmina.pl

 • Podinspektor

  Teresa Waszak

  tel.: +48 627698780

  faks: +48 627698062

  e-mail: t.waszak@brzeziny-gmina.pl

 • Referent

  Krystyna Chumieja

  tel.: +48 627698770

  faks: +48 627698062

  e-mail: k.chumieja@brzeziny-gmina.pl

 • Inspektor

  Iwona Krawczyk

  tel.: +48 627698771

  faks: +48 627698062

  e-mail: i.krawczyk@brzeziny-gmina.pl

 • Inspektor

  Aleksandra Adamus

  tel.: +48 627698771

  faks: +48 627698062

  e-mail: a.adamus@brzeziny-gmina.pl

 • Referent

  Marta Łuczak

  tel.: +48 627698771

  faks: +48 627698062

  e-mail: m.luczak@brzeziny-gmina.pl

 • Inspektor

  Mariola Grzesiek

  tel.: +48 627698772

  faks: +48 627698062

  e-mail: m.grzesiek@brzeziny-gmina.pl

 • Księgowy

  Małgorzata Strzyż

  tel.: +48 627698772

  faks: +48 627698062

  e-mail: m.strzyz@brzeziny-gmina.pl

 • Referent

  Joanna Włodarz

  tel.: +48 627698772

  faks: +48 627698062

  e-mail: j.wlodarz@brzeziny-gmina.pl

 • Księgowy

  Ewa Przybyłek

  tel.: +48 627698780

  faks: +48 627698062

  e-mail: e.przybylek@brzeziny-gmina.pl

 • Pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

  Barbara Mikołajczyk

  tel.: +48 627698194

  faks: +48 627698062

  e-mail: b.mikolajczyk@brzeziny-gmina.pl

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  Robert Marszałek

  tel.: +48 627698777

  faks: +48 627698062

  e-mail: r.marszalek@brzeziny-gmina.pl

 • Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Ewa Kłysz

  tel.: +48 627698776

  faks: +48 627698062

  e-mail: e.klysz@brzeziny-gmina.pl

Powrót do góry