Włącz/wyłącz burger menu

W roku 1920 ks. Franciszek Hofman poświęcił kościół pod wezwaniem Św. Krzyża w nowo utworzonej parafii w Brzezinach. Świątynia powstała w wyniku przebudowy i adaptacji stajni folwarcznej. Sam budynek trudno jest dzisiaj zaliczyć do zabytków. Kościół służył wiernym do 2000 roku, kiedy to oddano do użytku nowy kościół.

Budowę nowej świątyni rozpoczął w 1997 roku ksiądz proboszcz Stanisław Soliński. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu ks. proboszcza, a także ofiarności i bezinteresownej pomocy parafian udało się zakończyć budowę kościoła. Obecnie są tu odprawiane wszystkie nabożeństwa. W kościele można podziwiać misternie wykonany i w 2003 roku odnowiony drewniany ołtarz, którego centralną część stanowi obraz przedstawiający znalezienie krzyża przez św. Helenę.

Historia budowy nowego kościoła w Brzezinach  

Ze względu na bardzo szybki rozwój gminy Brzeziny, a szczególnie miejscowości Brzeziny - terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, zrodziła się pilna potrzeba budowy nowego kościoła w Brzezinach. Dzieła tego podjął się proboszcz parafii - ks. mgr Stanisław Soliński. 

Ks. Biskup Ordynariusz  Stanisław Napierała, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i kapłanów Dekanatu, pismem z dnia 14 lutego 1994 roku wyraził zgodę na budowę nowej świątyni w Brzezinach.

W imieniu Biskupa Komisja Artystyczno-Budowlana Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zatwierdziła projekt nr 3 wykonany przez p. inż arch. Małorzatę Paszyn z Kalisza. W imieniu Biskupa pismo w tej sprawie podpisał wikariusz generalny ks. inf. Tadeusz Szmyt. Konstruktorem budowli został wybrany p. inż konstruktor Marek Magnuszewski z Brzezin. Inspektorem budowy był p. inż. Stefan Kucza. Na tę budowę wyraził zgodę i wydał w dniu 06 sierpnia 1996r. stosowną decyzję administracyjną, Urząd Rejonowy w Kaliszu.

 

W dniu 13 marca 1996 roku ks. Biskup Pomocniczy Diec. Kaliskiej Teofil Wilski, w otoczeniu Komitetu Budowy Kościoła, dokonał uroczystego poświęcenia placu i krzyża na miejscu przyszłej budowy. Do współpracy przy budowie nowej świątyni wybrano Społeczny Komitet Budowy Kościoła.

 

Dane charakterystyczne obiektu:

 

- długość - 40 m  

- szerokość - 32 m

- wysokość do kalenicy - 12 m

- wysokość wieży od kalenicy - 13 m

- wysokość krzyża nad wieżą - 3,5 m

- powierzchnia użytkowa ogółem - 800 m2

- powierzchnia prezbiterium - 111 m2

- powierzchnia nawy głównej - 245 m2

- 2 nawy boczne - po ok. 100 m2

- 2 małe kapilice - po 29 m2

 

Zaplecze:

- 2 łazienki - po 25 m2

- kaplica przedpogrzebowa i chłodnia - ok. 25 m2

- chór - 60 m2

 

Od 10 do 14 lipca 1996 roku kontury świątyni i całego wnętrza wytyczali p. Bolesław Kłysz z Czempisza i Lucjan Witoń z Jagodzińca. Następnie rozpoczęto wykopy pod tzw. "ławy" i fundamenty. Przy tych pracach społecznie pracowali miejscowi gospodarze, po około 20 osób dziennie. Pracowali całkowicie społecznie otrzymując tylko posiłek. Należy zaznaczyć, iż społeczne zaangażowanie parafian widoczne było i jest na każdym etapie prac związanych z budową nowego kościoła.

20 kwietnia 1997 roku na teren budowy weszła pierwsza firma budowlana, rozpoczynając tym samym właściwą budowę. Była to firma "Mikstbud" p. Dominika Rogusznego z Mikstatu. Parafia dostarczała wszystkie materiały budowlane.

W międzyczasie, w firmie "Argentum" w Koszówce k/Kłodzka, dokonano odnowienia i pozłocenia wszystkich naczyń liturgicznych.

Wołaniem i zachętą dla wszystkich było i jest hasło ks. proboszcza, iż dzieło budowy nowego kościoła jest "Przywilejem jednego pokolenia na wieki".

 

Do nowej świątyni kamień węgielny z Góry Kalwarii z Jerozolimy przywiózł w dniu 20 marca 1997 roku ks. proboszcz z Brąszewic. Kamień ten poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 7 czerwca 1999 roku w Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Dnia 8 czerwca papież beatyfikował w Warszawie, wśród 113 męczenników, naszego rodaka ks. Józefa Kurzawę.

 

Wmurowania w mury świątyni wspominego kamienia węgielnego, dokonał podczas wizytacji biskupiej i jednocześnie w odpust parafialny św. Krzyża, dnia 15 września 2001 roku J.E. ks. Biskup Teofil Wilski. Osobą, która towarzyszyła ks. biskupowi podczas uroczystego aktu wmurowania byl stały budowlaniec przy świątyni - p. Bolesław Kłysz.

 

Etapy budowy kościoła

 

1. Firma Dominika Rogusznego 'Mikstbud" z Mikstatu rozpoczyna prace budowlane przy nowej świątyni.

 

2. Firma "Probust" p. Antoniego Kędzi z Kalisza wykonała mury od połowy świątyni do sklepienia. Do sklepienia     przygotowano rusztowanie stemplowe pod strop w liczbie 2.200 szt stempli, minimum po 12 m długie. Na to położono szalunek i stal.

 

3. Firma "Novum" z Kalisza dokończyła zalewanie sklepienia betonem - 30.03 - 01.04. 2000r.

 

4. Dach pokryła deskami i papą firma p. M. Mikołajczyka z Brzezin. Oni również instalowali mnjszą wieżę z sygnaturką.

 

5. W międzyczasie zostały zainstalowane witraże, które wykonała firma "Ornament" z Łodzi. Witraże ufundowali:

  • witraż Miłosierdzia Bożego - Rada Gminy Brzeziny,
  • witraż Dobrego Pasterza - I. i J. Trzecińscy z Brzeziny (jest to kopia prezbiterium z Bazyliki w Rawennie),
  • witraż św. Rodziny - OSP Aleksandria,
  • witraż Ukoronowanie Najświetszej Marii Panny - Firma A.A. Pietrucha z Błaszek.

Firma A.A. Pietrucha z Błaszek wykonała ramy i oprawę wszystkich okien w kościele.

 

6. Wszystkie instalacje elektryczne, również te związne z ogrzewaniem, wykonał p. Stanisław Zmyślony z synami.

 

7. Nagłośnienie zakładał p. inż. Piotr Garncarek i p. Stanisław Zmyślony.

 

8. Posadzkę z płytek gressowych ułożył p. Marek Jasiński z Brzezin (około 800 m2).

 

9. Istalację ogrzewania całego kościoła wykonał p. W. Stasiak z Kalisza. Jest to ogrzewanie piecem firmy "Wissmann" na olej opałowy, przy użyciu 5 dmuchaw.

 

W 2002 roku zakupiono nowe organy elektryczne firmy Yamaha.

 

W dniu 2 marca 2003r. w sobotę, w dzień poświęcony Matce Najświętszej, z inicjatywy ks. proboszcza, p. Sylwester Salamon z Czempisza ze swoją firmą rozpoczął rozbiórkę głównego ołtarza ze starego kościoła. Ołtarz ten został skonstruowany w latach 1921-1922.

Restaurację ołtarza wykonał p. Sylwester Salamon ze swoją firmą, natomiast złocenia dokonał p. Stanisław Waśkiewicz z Rychwała.

 

Od 30 maja 2003 roku w nowym kościele zamontowano odnowiony i pozłocony ołarz główny, posadzki, kratę  wejściową wielkie drzwi wejściowe do kościoła (wykonał je p. S. Salamon, a ufundowali p. J. Pietrzak z Jamnic i p. J. Wolarz z Brzezin). 

W 2003 roku prowadzono prace związane z rekonstrukcją chrzcielnicy i tronu dla celebransa.

W 2004 roku wykonanie dach z blachodachówki, oraz wieżę.

 w 2005 roku zagospodarowano teren wokół świątyni (kostka brukowa i zielone krzewy oraz drzewa).

 

 

 

Powrót do góry