Włącz/wyłącz burger menu

Gmina Brzeziny posiada bogate dziedzictwo kultury ludowej. Od ponad 40 lat prężnie działa tutaj Kapela Ludowa Brzeziny, w skład której wchodzą utalentowani muzycy - w tym najstraszy aktywny muzykant ziemi kaliskiej - Leon Lewandowski. Ponadto nasza Gmina może poszczycić się Zespołem Pieśni "Brzezinianki", panie od ponad 20 lat kultywują folklor kalisko - sieradzki. Oba zespoły charakteryzuje tradycyjny strój sieradzki cechujący się pasiastym wzorem i żywymi barwami. Członkowie zespołu to wyjątkowi artyści godni uwagi, poszanowania, a przede wszystkim są wzorem do naśladowania. 

Powrót do góry