Włącz/wyłącz burger menu

Jednostki pomocnicze - sołectwa na terenie gminy Brzeziny

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym (Tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
 
Sołectwa są jednostkaimi pomocniczymi gminy.
 
Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa. 
  
                                                          
    WYKAZ  SOŁECTW NA TERENIE GMINY BRZEZINY
 
L.p.
Nazwa sołectwa
Nazwisko i imię sołtysa
 nr telefonu sołectwa
1.
Aleksandria
Zaleśny Piotr
tel. (62) 7698400
2.
Brzeziny
Hewińska Barbara
tel. (62) 7698111
3.
Czempisz
Misiak Grażyna
tel. (62) 7697087
4.
Dzięcioły
Ziętek Urszula
tel. (62) 7697130
5.
Fajum
Kaczmarek Lesław
tel. (62) 7697193
6.
Jagodziniec
Kuświk Arkadiusz
tel. (62) 7698379
7.
Jamnice
Szyncel Jolanta
tel. (62) 7698213
8.
Moczalec
Kurcbach Marek
tel. 530190531
9.
Ostrów Kaliski
Doruch Renata
tel. (62) 7699228
10.
Pieczyska
Adamus Sylwester
tel. (62) 7697456
11.
Piegonisko-Pustkowie
Ludwicki Bogdan
tel. (62) 7697686
12.
Piegonisko-Wieś
Figas Zdzisław
tel. (62) 7697603
13.
Przystania
Maciuszczak Henryk
tel. (62) 7699117
14.
Przystajnia-Kolonia
Szczepaniak Irena
tel. (62) 7699189
15.
Rożenno
Wiertelak Wiesław
tel. (62) 7697020
16.
Sobiesęki
Szaleniec Elżbieta
tel. 667330561
17.
Wrząca
Biernacik Grzegorz
tel. (62) 7698207
18.
Zagórna
Nowak Ewa
tel. (62) 7697425
19.
Zajączki
Włodarz Waldemar
tel. 667287100
 
Stan na dzień 12.12.2019 r. 

 
Powrót do góry