Włącz/wyłącz burger menu
Teren Gminy Brzeziny charakteryzuje się korzystnym klimatem lokalnym spowodowanym dużym zalesieniem.  Obszary leśne tworzą dwa zwarte kompleksy zajmujące 43% powierzchni Gminy. Tereny leśne są bogate w zbiorniki wodne.  Na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Brzeziny o powierzchni 4,41 ha, w którym ochroną objęto okazałą paproć "Długosz Królewski"oraz rezerwat Olbina w Pieczyskach, o powierzchni 16,63 ha, gdzie chroniona jest jodła pospolita. W dwustuletnim borze jodłowym przyroda rządzi się swoimi prawami, można tu podpatrywać naturalne procesy przyrodnicze oraz przysłuchiwać się odgłosów puszczyka zwyczajnego. To sowa średniej wielkości, która zywi się głównie gryzoniami ale też dźdźownicami czy chrząszczami. 
Rozwojowi turystyki i wypoczynku na terenie gminy Brzeziny sprzyja też fakt, że brak tu rozwiniętego przemysłu.  
Dlatego właśnie, wykorzystując specyficzny mikroklimat, nad jednym ze stawów w dolinie Pokrzywnicy urządzono ośrodek wypoczynkowy z kąpieliskiem, plażą i kortem tenisowym, który cieszy się szerokim zainteresowniem turystów z okolicznych gmin a nawet powiatów.
Występujące tu obszary leśne oraz zbiorniki wodne nadają się do turystyki i wypoczynku.
 
Powrót do góry