Włącz/wyłącz burger menu

Na terenie Gminy Brzeziny znajduja się dwa rezerwaty: rezerwat przyrody "Olbina" w Pieczyskach założony w 1958 roku oraz rezerwat przyrody "Brzeziny" w Brzezinach utworzony tego samego roku.

Powrót do góry