Włącz/wyłącz burger menu

„Olbina”, rezerwat leśny utworzony w 1958 r., leży w gminie Brzeziny, 2 km na wschód od wsi Pieczyska (powiat kaliski). Jego powierzchnia obejmuje 16,30 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan jodłowy, rosnący na północnej granicy zasięgu jodeł. W drzewostanie występują również sosny zwyczajne, a pojedynczo olsze czarne i brzozy brodawkowate, natomiast sporadycznie można spotkać osikę, dąb szypułkowy, buk, jawor i wiąz.

Niektóre drzewa mają imponujące rozmiary: 40 m wysokości i 75 cm średnicy pnia. W rezerwacie żyje także wiele gatunków zwierząt, m.in.: wiewiórka, dzik, sarna, jeleń, dzięcioł czarny, dzięcioł pstry większy, kukułka, pełzacz leśny, wilga, kruk, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka, żaba jeziorkowa, żaba wodna. Znaczne walory przyrodnicze tego terenu dostrzeżono już wcześniej, gdyż od 1930 r. datują się zabiegi zmierzające do jego ochrony, które po ośmiu latach odniosły pozytywny skutek.

Ciekawostką jest nazwa rezerwatu „Olbina”, przyjęta prawdopodobnie od dawnego ludowego określenia uroczyska, w którym znajduje się rezerwat. Ma ona pochodzić od legendarnego smoka Olby lub imienia diabła Olbiny który według podań ludowych zamieszkiwał pobliskie bagno, leżące w południowo-wschodniej części rezerwatu, i miał zamiar zatopić Kalisz. To właśnie on w głównej mierze przyczynił się do zachowania do naszych czasów pięknego boru jodłowo-świerkowo-sosnowego.

Do rezerwatu najlepiej dotrzeć od asfaltowej drogi Brzeziny-Głuszyna (1 km w kierunku zachodnim), a najlepiej go poznać wędrując leśną ścieżką dydaktyczną.

Powrót do góry