Włącz/wyłącz burger menu

Rezerwat przyrody "Brzeziny" znajduje się w województwie wielkopolskim, 23 km na południowy wschód od Kalisza. Leży po południowo-wschodniej stronie wsi Brzeziny, od której to wywodzi się jego nazwa. Jest usytuowany w oddziale leśnym 252 g,h,j w obrębie leśnictwa Brzeziny Nadleśnictwa Kalisz. Obejmuje on powierzchnię 4,41 ha. Został utworzony w 1958 roku. Celem jego powstania jest ochrona jednego z najbardziej zasobnych stanowisk długosza królewskiego w województwie wielkopolskim. Jest to najokazalsza paproć krajowa, która na obszarze rezerwatu tworzy zwarty płat na powierzchni około 0,2 ha. 

Rezerwat Brzeziny jest fragmentem lasu na siedlisku boru świeżego. Oprócz długosza królewskiego runo leśne tworzą m.in.: borówka czarna, borówka brusznica, niepospolita borówka bagienna, bagno zwyczajne oraz wrzos zwyczajny.

 

Obszar rezerwatu obejmuje również starodrzew sosny. Drzewostan ten dzieli się na dwie warstwy, górną tworzą swobodnie rosnące, okazałe sosny z mniej licznymi okazami dębu szypułkowego. Niektóre z rosnących tam drzew mierzą około 200 cm obwodu. Warstwę niższą drzewostanu porastają brzozy brodawkowate, brzozy omszone, świerki oraz dęby szypułkowe.

Obszar leśny oraz pola wchodzące w granice rezerwatu zamieszkują lisysarnywiewiórki oraz przechodnie dziki. Ptaki występujące na tych terenach to dzięcioły pstrepliszki, dzikie gołębie, jastrzębieszpaki oraz wróble.

 

Powrót do góry