Włącz/wyłącz burger menu
 
 
INSTYTUCJA
 
Nr telefonu
Pogotowie ratunkowe -   999
 
Straż pożarna
 
-   998
 
Policja
 
-   997
 
Ośrodek Zdrowia w Brzezinach
 
-   062 7698057
 
OSP Brzeziny
 
-   062 7698619
-   0608 697860
-   062 7698004
 
Posterunek Policji w Brzezinach
 
-   062 7698997
 
Pogotowie energetyczne
 
-   991
 
Posterunek energetyczny w Brzezinach
 
-   062 7698031
   
Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego -   062 7698004
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
-   7654288
-   998
   
Ośrodek Kierowania Wojewody Wielkopolskiego -   (61)  8541321
   
 
 
 
 
 
Powrót do góry