Włącz/wyłącz burger menu

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Gmina Brzeziny podpisała Umowę o powierzenie grantu
nr 2201/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Kwot przyznanego grantu wynosi 60.000,00 zł. i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach otrzymanego grantu Gmina Brzeziny zakupi laptopy wraz z zestawami słuchawkowymi z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów ze Szkół Podstawowych
z terenu naszej gminy.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Zakupione sprzęty umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Powrót do góry