Włącz/wyłącz burger menu

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych,
że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i punktach handlowych.

Opłaty wynoszą:

  •  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na  piwo
  •  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  •  2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Ponadto opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi, w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi, w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi, w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy Brzeziny:

BSZK/O Brzeziny  43 8404 0006 2006 0016 4050 0011

w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

 

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w załączniku

 

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry