Włącz/wyłącz burger menu

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Pieczyska

W dniu 05 stycznia 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Pieczyska. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, Radny Rady Powiatu Kaliskiego Robert Marszałek, Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz oraz zaproszone delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeziny.

Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Piotr Wojtas. Naczelnik Krzysztof Krawczyk przeprowadził prezentację multimedialną podsumowującą działalność OSP Pieczyska za 2019 r. Prezes Grzegorz Podgórski i Naczelnik Krzysztof Krawczyk podziękowali paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Pieczyskach za współpracę i okazałą pomoc w realizowanych przedsięwzięciach w minionym roku.

 Zarząd OSP Pieczyska uzyskał absolutorium za swoją działalność. Zaproszeni goście zabrali głos pozytywnie oceniając zaangażowanie i poświęcenie wszystkich strażaków ochotników z Pieczysk.

Zobacz również

Powrót do góry