Włącz/wyłącz burger menu

Zmiana numeru rachunku bankowego !!!!!!!!!!

UWAGA MIESZKAŃCY!!!!!!

Informujemy, iż nastapiła zmiana numeru rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


URZĄD GMINY BRZEZINY ul. 1000-LECIA 8, 62-874 Brzeziny

nr rachunku : 85 8404 0006 2103 0016 4050 0031

Bank Spóldzielczy Ziemi Kaliskiej o. Brzeziny 

Zobacz również

Powrót do góry