Włącz/wyłącz burger menu
Dopalacze i narkotyki

Gablota edukacyjna dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach

W dniu 2 stycznia 2020 r. do Szkoły Podstawowej w Brzezinach został przekazy starannie przygotowany model najbardziej rozpowszechnionych dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Wzornik zawiera zdjęcia oraz nazewnictwo substancji, które sprzedawane są w Polsce przez tzw. smartshopy. Gablotę zakupiono w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. Model będzie wykorzystywany w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleniach dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy w swojej praktyce mogą się spotkać z tymi substancjami. 

Zobacz również

Powrót do góry