Włącz/wyłącz burger menu

SUSZA ROLNICZA 2020 - informacja dla rolników

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT SUSZOWYCH TYLKO PRZEZ APLIKACJĘ

Uprzejmie informujemy rolników, że na terenie naszej gminy wystąpiło zagrożenie suszą rolniczą na następujących uprawach rolniczych:

  • Kukurydza na ziarno
  • Kukurydza na kiszonkę

Gmina Brzeziny znalazła się w raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,3007022/ , gdzie podano wystąpienie zagrożenia suszą rolniczą.

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą aplikacji. Rolnik powinien posiadać profil zaufany, dzięki któremu pobiera aplikację ze strony internetowej:

https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2020 ,

w której określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi
    w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok,
w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat
w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat
w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę
i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

WAŻNE

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Zobacz również

Powrót do góry