Włącz/wyłącz burger menu

Powiat kaliski przyznał nagrody w dziedzinie kultury. Wśród laureatów dwoje artystów z Gminy Brzeziny

Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał nagrody finansowe oraz honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się m.in. pracownicy instytucji kulturalnych, zespoły ludowe oraz orkiestry dęte i ich członkowie.
Nagrody w dziedzinie kultury to wyjątkowe wyróżnienia, które mają na celu uhonorowanie działających na terenie powiatu kaliskiego osób, pracowników instytucji kultury, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i twórców ludowych za ich pracę, wkład i zaangażowanie w ogólnie pojętą działalność kulturalną.
Nagrody finansowe w kwocie każda po 1000 zł. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok z terenu Gminy Brzeziny otrzymali:
Zbigniew Witkowski, który od 2015 roku jest członkiem Kapeli Ludowej Brzeziny, gdzie gra na skrzypcach. Indywidualnie, ale też razem z Kapelą zdobył wiele nagród za swoją działalność artystyczną. M.in. w 2017 r. podczas Spotkania z Folklorem w Sieradzu zdobył jedną z siedmiu równorzędnych I nagród dla Kapeli oraz III nagrodę dla Kapeli i II indywidualnie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach. W 2018 r. zajął I miejsce indywidualnie w kategorii instrumentalista skrzypiec i II miejsce dla Kapeli podczas Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego w Szreniawie, a w 2019 r. zdobył II nagrodę z Kapelą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Maria Przybył–Bilska, która jest kierownikiem i śpiewaczką Zespołu Pieśni Brzezinianki od 1997 r., czyli od początku powstania Zespołu. Zespół uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Brzeziny. Brał również udział w wielu uroczystościach na terenie powiatu kaliskiego oraz na terenie województwa wielkopolskiego, kraju oraz poza jego granicami. Zespół w czasie swojej działalności pod kierownictwem Pani Marii Przybył-Bilskiej zdobył wiele nagród i wyróżnień. W ostatnich latach zdobył m.in.: w 2017 r. jedną z trzech nagród na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach, w 2018 r. wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Szreniawie k/Poznania oraz II nagrodę na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz również

Powrót do góry