Włącz/wyłącz burger menu

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie. Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Oznacza to, że rachmistrze spisowi będą kontaktować się z mieszkańcami Gminy Brzeziny zarówno telefonicznie, jak i bezpośrednio poprzez wizytę w gospodarstwie domowym, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
 
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.
 
Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.


Zobacz również

Powrót do góry