Włącz/wyłącz burger menu

Informacja Gminnego Biura Spisowego w Brzezinach

Gminne Biuro Spisowe w Brzezinach informuje, że w dniu 1 października 2020 roku Dyrektor Centralnego Biura Spisowego wystosował komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. o następującej treści:

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID-19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

W związku z powyższym informujemy, iż teren Gminy Brzeziny został podzielony pomiędzy trzech rachmistrzów. Przypisany do Państwa miejscowości rachmistrz będzie dzwonić w celu dokonania spisu z  numeru telefonu: 22 666 66 62.

Bardzo prosimy o odbieranie telefonów od rachmistrzów spisowych i udzielanie rzetelnych odpowiedzi, w przypadku niemożności spisania się w danym momencie prosimy o umówienie się na konkretny termin z rachmistrzem.

Ponadto przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną kraju najbezpieczniejszą formą udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest samospis przez Internet lub wykorzystanie kanału "Spisz się przez telefon" dostępnego na ogólnopolskiej Infolinii pod numerem: 22 279 99 99.

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego w Urzędzie Gminy w Brzezinach, kontakt tel. 62 7698779/ 62 7698004.

Zobacz również

Powrót do góry