Włącz/wyłącz burger menu

KURENDA dotycząca zgłoszenia uprawy maku i konopi włóknistych

KURENDA

W celu przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku niezbędne jest uzyskanie z terenu gmin województwa wielkopolskiego informacji o proponowanej i faktycznej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2021 roku.

W związku z tym uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Brzeziny
o przekazanie powyższych informacji do Urzędu Gminy Brzeziny, pokój nr 15
w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

Informuję ponadto, iż producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy są  zobowiązani do zawarcia umowy kontraktacji lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie
na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2019 r., poz.852 ze zm.), składanego
do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy,
w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

 

Brzeziny, 10.09.2020 r.                                                 Wójt Gminy Brzeziny

                                                                                      /-/ Marek Cieślarczyk

 

 

Zobacz również

Powrót do góry