Włącz/wyłącz burger menu

Oferta zatrudnienia


Dyrektor Przedszkola w Brzezinach zatrudni 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Charakterystyka stanowiska

  1. Typ stanowiska : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  2. Nazwa stanowiska : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  3. Poziom wykształcenia: wyższe pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
  4. Wymagania:

a) Niekaralność.

b) Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

c) Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

d) Wysoka kultura osobista.

e) Odpowiedzialność.

  1. Opis stanowiska:

Umowa o pracę na czas określony od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach projektu pn. „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty proszę składać elektronicznie na adres przedszkole_brzeziny@wp.pl lub w wersji papierowej listownie bądź osobiście na adres Przedszkole w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 635 248

Oferta ważna do 10.08.2020 r.

 

Zobacz również

Powrót do góry