Włącz/wyłącz burger menu

Komunikat - zmiany w pracy Urzędu Gminy Brzeziny

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 Wójt Gminy Brzeziny, od 24 marca br. (wtorek) do odwołania, wstrzymuje bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami Urzędu Gminy Brzeziny i jednostek podległych we wszystkich sprawach urzędowych, z wyłączeniem kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego w sprawie sporządzenia aktu zgonu (konieczne wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne – nr 62 7698004).

Inne sprawy urzędowe, wymagające pilnego załatwienia można nadal zgłaszać drogą elektroniczną, e-mail: urzad@brzeziny-gmina.pl lub poprzez platformę e-PUAP.

Wpłat można dokonywać na następujące nr rachunków bankowych:

Odpady komunalne: 85 8404 0006 2103 0016 4050 0031

Podatki, czynsze i inne opłaty: 43 8404 0006 2006 0016 4050 0011

Zobacz również

Powrót do góry