Włącz/wyłącz burger menu

„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II”

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do 360 osób (216 kobiet, 144 mężczyzn) w wieku od 25 do 74 roku życia, o niskich kwalifikacjach , zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji (zainteresowanych nabyciem kwalifikacji cyfrowych/językowych). Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które na terytorium województwa wielkopolskiego uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC, a także osoby bezdomne, które przebywają na obszarze woj. wielkopolskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia:

  • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe dla 168 osób w wymiarze 120 h na grupę szkoleniową (język angielski dla 108 osób, język niemiecki dla 60 osób).
  • Szkolenia podnoszące kompetencje TIK dla 192 osób w wymiarze 80 godzin zegarowych na grupę szkoleniową.

 

Szkolenia kończą się możliwością uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej lub zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych.

Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu gwarantujemy m.in. wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, usługi tłumacza j. migowego i asystenta ON, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, bezpłatne podręczniki, pendrive dla uczestników szkolenia TIK, dostosowane miejsca rekrutacji.

 

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

Tel. 699 670 223

E-mail: kompetencje.kluczowe2@okcjo.com.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Projektu

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry