Włącz/wyłącz burger menu

„Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny

„Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej” - więcej w załączniku po prawej stronie.

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry