Włącz/wyłącz burger menu

Informacja dotycząca wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Terminy wydawania skierowań i żywności:

04.02.2020r(wtorek) i  05.02.2020r(środa) w godzinach od 9.00 do 12.00

Osoby zainteresowane, zamieszkujące na terenie Gminy Brzeziny prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w w/w terminach i godzinach, w celu wypełnienia skierowania uprawniającego do pobrania paczki żywnościowej. Adres wydawania paczek żywnościowych: budynek po byłej szkole rolniczej w Brzezinach Kryterium kwalifikacyjne: kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zobacz również

Powrót do góry