Włącz/wyłącz burger menu
logo Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Projekt modernizacji budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu zakończony.

Projekt pn. „ Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu” realizowany w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakończony.

Całkowita wartość projektu – 72 459,50 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 30 000,00 zł

Wkład własny Gminy Brzeziny  – 42 459,50 zł


Zobacz również

Powrót do góry