Włącz/wyłącz burger menu
infografika "Jak pobrać aplikację eKurenda"

Bezpłatna aplikacja informacyjna eKurenda

Wójt Gminy Brzeziny wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i dbając o ich bezpieczeństwo w dobie pandemii udostępnia bezpłatną aplikację eKurenda.

 

Aplikacja do pobrania pod linkiem:

https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/

 

Dzięki tej aplikacji najważniejsze informacje otrzymacie Państwo natychmiast po ich zamieszczeniu przez urząd. Wystarczy tylko posiadanie smartfona z dostępem do internetu.

 

Aplikacja służy do odczytu kurendy przekazywanej do mieszkańców danego sołectwa.

Mieszkańcy instalują aplikację i wpisują nazwę swojego sołectwa. Aplikacja każdorazowo powiadamia użytkownika o nowych kurendach.

Zobacz również

Powrót do góry