Włącz/wyłącz burger menu

KOMUNIKAT!!!W związku z wystąpieniem w Urzędzie Gminy w Brzezinach przypadku zarażenia wirusem COVID 19 zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu Wójt Gminy Brzeziny wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów. Pracownicy Urzędu kontaktują się z klientem po przywołaniu dzwonkiem przy drzwiach lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego sprawy dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego obsługuje Urząd Gminy Szczytniki.

W sprawach pilnych kontakt pod nr telefonu:
796 000 134 – Sekretarz Gminy
509 053 583 – Skarbnik Gminy
504 043 759 – Sekretariat
504 043 764 - Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego


Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry