Włącz/wyłącz burger menu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Cel operacji:

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
i kulturalnej mieszkańców w miejscowości Przystajnia Kolonia, Bugaj i Świerczyna poprzez przebudowę części budynku OSP z przeznaczeniem na cele świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji społeczności lokalnej i umożliwienie korzystania z obiektu dla 50 osób.

Planowane efekty:

W ramach zadania wykonano:

 1. Rozbiórkę dachu,
 2. roboty murowe,
 3. wieńce zewnętrzne,
 4. konstrukcja drewniana dachu,
 5. dach pokrycie, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
 6. ocieplenie dachu od wewnątrz, okładziny z G-K pod dachem i sufit podwieszany,
 7. stolarka drzwiowa i okienna,
 8. tynki wewnętrzne – sala świetlicy,
 9. posadzki – podjazd dla osób niepełnosprawnych i stopień schody wewnętrzne,
 10. posadzki – sala świetlicy,
 11. malowanie,
 12. sanitariat,
 13. elewacja,
 14. podest przed budynkiem i stopień wejściowy,
 15. wewnętrzna instalacja wod-kan. centralnego ogrzewania z kotłownią i wentylacją,
 16. instalacja elektryczna wewnętrzna,
 17. odbiór kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych i obsługa geodezyjna.

 Całkowita wartość inwestycji: 281.605,54 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 138.713,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

 Przebudowana część istniejącego budynku OSP w miejscowości PrzystajniaKolonia [400x300]

Przebudowana część istniejącego budynku OSP w miejscowości PrzystajniaKolonia sala główna [4128x3096]

Przebudowana część istniejącego budynku OSP w miejscowości PrzystajniaKolonia toaleta [4128x3096]

 

 

 

Powrót do góry