Włącz/wyłącz burger menu
Punkt Konsultacyjny - grupa wsparcia dla uzależnionych i współuzależnionych
 
 
PUNKT KONSULTACYJNY
- GRUPA WSPARCIA DLA UZALŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
 
  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach informuje, że w siedzibie GOKSIR Brzeziny przy ul. 1000-lecia 10 w Brzezinach funkcjonuje
Punkt Konsultacyjny - grupa wsparcia dla uzależnionych i współuzależnionych.
Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 1540 - 1840 
 
Konsultacje prowadzi Konsultant Terapii Uzależnień
mgr Aleksandra Adamus
Ideą Punktu Konsultacyjnego jest informować, edukować i wspierać.
 
Konsultacje udzielane w Punkcie przeznaczone są dla osób borykających się z problemami uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej.
 
Zadania Punktu Konsultacyjnego:
 
-    poradnictwo ogólne,
-    udzielanie pomocy psychologicznej,
-    motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
-    udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
-    działalność profilaktyczna,
 
skierowane są do:
 
-    uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i bliskich,
-    współuzaleznionych,
-    doświadczających przemocy domowej,
-    znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-    przeżywających trudności emocjonalne,
-    z problemami rodzinnymi,
-    praca z młodzieżą.
 
Cele Punktu Konsultacyjnego realizowane są w szczególności poprzez:
 
-    indywidualną pracę z klientem,
-    tworzenie grup wsparcia, prace w grupach terapeutycznych.
 
Rodzaje oferowanej pomocy:
 
-    praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
-    porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia  leczenia odwykowego,
-    podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem uzależnionych od alkoholu,
-    pomoc w załatwianiu formalności,
-    prowadzenie mediacji,
-    współpraca z instytucjami.
-    pomoc psychologiczna.
 
Pomoc świadczona jest bezpłatnie.
Zapraszamy!!!
Powrót do góry